رزیستور کارا و ال90
رزیستور کارا و ال90

رزیستور با مقاومت اهمی 0.43 Ω جهت استفاده در خودروی L90، ساینا، کوییک و وانت کارا طراحی و تولید می شود. عملکرد این قطعه ایجاد دور کند موتور فن خنک کننده رادیاتور و جلوگیری از سوختن آن در شرایط فقل شدگی فن می باشد.

موارد مرتبط:

X