رزیستور پراید
رزیستور پراید

رزیستور با مقاومت اهمی 0.30 Ω جهت استفاده در خودروی پراید و تیبا طراحی و تولید می شود. عملکرد این قطعه ایجاد دور کند موتور فن خنک کننده رادیاتور و جلوگیری از سوختن آن در شرایط فقل شدگی فن می باشد.

موارد مرتبط:

X