زنجیر اویل پمپ
زنجیر اویل پمپ

زنجیر اویل پمپ قطعه ای است که وظیفه انتقال نیروی چرخشی از سر میل لنگ به اویل پمپ را بر عهده دارد. به نحوی که بتواند در اثر انتقال این نیروی چرخشی، اویل پمپ را به کار انداخته تا روغنکاری موتور انجام گردد. زنجیر اویل پمپ خود متشکل از پنج جزء فرعی می باشد که طی یک فرآیند خاص مونتاژ گردیده است و باید بتواند به راحتی حول محورهای موجود حرکت آزاد و روان داشته باشد. تعداد لینک های زنجیر بسته به نوع آن به شرح ذیل می باشد.

ردیف نام قطعه تعداد لینک مورد استفاده
1 زنجیر اویل پمپ XU7 50
2 زنجیر اویل پمپ TU3 44
3 زنجیر اویل پمپ TU5 42
4 زنجیر اویل پمپ OHV 64

موارد مرتبط:

X