بازدید جناب آقای مهندس پور مجیب (‌معاونت تحقیقات ، طراحی و تکوین ایران خودرو) از شرکت جنرال کب هلدینگ رایزکو
بازدید جناب آقای مهندس پور مجیب (‌معاونت تحقیقات ، طراحی و تکوین ایران خودرو) از شرکت جنرال کب هلدینگ رایزکو

جناب آقای مهندس پور مجیب با هیئت همراه، از توانمندی ها و ظرفیت های حال حاضر شرکت جنرال کب پارس و طرح های توسعه این شرکت با رویکرد نیازمندیهای آینده صنعت خودرو در ایران بازدید نمودند.

X