خطوط تولیدی

خط تولید روتور

خط تولید سیم پیچ به صورت تمام اتومانیک با قابلیت تولید روتور با اندازه قطر لمینیشن حدود ۳۰ میلیمتر الی ۱۰۰ میلیمتر با ظرفیت اسمی ۲۴۰ قطعه بر ساعت با قابلیت سیم پیچی و فیوزینگ همزمان, این خط که توسط شرکت TEAM   ایتالیا طراحی و ساخته شده است علاوه بر سرعت و دقت بسیار بالا در فرایند تولید روتور,قادر است کلیه تستهای مربوط به روتور را نیز به صورت ۱۰۰ درصد انجام دهد و قطعات معیوب احتمالی را با ذکر نوع عیب از خط تولید خارج کند .

خط تولید موتور

این شرکت دارای سه خط تولید موتور به صورت نیمه اتومانیک با قابلیت تولید موتور با با ظرفیت اسمی ۴۵۰ عدد قطعه بر ساعت با قابلیت تولید همزمان, این خط که توسط شرکت TEAM   ایتالیا طراحی و ساخته شده است.

خط تولید مجموعه موتور فن

این شرکت دارای دو خط تولید مجموعه سازی به صورت نیمه اتوماتیک با قابلیت تولید موتور با با ظرفیت اسمی ۲۰۰ عدد قطعه بر ساعت با قابلیت تولید همزمان, این خط که توسط شرکتBALANCE SYSTEM   ایتالیا طراحی و ساخته شده است.

خط تولید جاروبک

خط تولید جاروبک به صورت نیمه اتوماتیک با قابلیت تولید جاروبک با با ظرفیت اسمی ۳۰۰ عدد قطعه بر ساعت, این خط که توسط شرکت جنرال کب ایتالیا طراحی و توسط شرکتهای ایرانی ساخته شده است.

X