شرکت جنرال کب پارس
در سال 1386 و بر اساس قرارداد سرمایه گذاری مشترک فی مابین تعدادی از سرمایه گذاران ایرانی به ویژه شرکت اورند پیشرو و شرکت جنرال کب ایتالیا تاسیس شد.

جنرال کب پارس در بدو تاسیس موفق شد تا با اخذ تائیدیه از شرکت ایران خودرو، مجموعه الکتروفن رادیاتور خودروهای تولیدی این شرکت را تامین کند. همزمان این شرکت همکاری خود را با مجموعه خودرو سازی سایپا نیز آغاز کرده ، این شرکت با استفاده از دانش طراحی موفق به ارائه طرحهای جدید الکترو فن برای خودرو های پژو 206 و پراید شده است.

X