خطوط تولیدی

خط تولید روتور

خط تولید سیم پیچ به صورت تمام اتومانیک با قابلیت تولید روتور با اندازه قطر لمینیشن حدود 30 میلیمتر الی 100 میلیمتر با ظرفیت اسمی 240 قطعه بر ساعت با قابلیت سیم پیچی و فیوزینگ همزمان, این خط که توسط شرکت TEAM   ایتالیا طراحی و ساخته شده است علاوه بر سرعت و دقت بسیار بالا در فرایند تولید روتور,قادر است کلیه تستهای مربوط به روتور را نیز به صورت 100 درصد انجام دهد و قطعات معیوب احتمالی را با ذکر نوع عیب از خط تولید خارج کند .

خط تولید موتور

این شرکت دارای سه خط تولید موتور به صورت نیمه اتومانیک با قابلیت تولید موتور با با ظرفیت اسمی 450 عدد قطعه بر ساعت با قابلیت تولید همزمان, این خط که توسط شرکت TEAM   ایتالیا طراحی و ساخته شده است.

خط تولید مجموعه موتور فن

این شرکت دارای دو خط تولید مجموعه سازی به صورت نیمه اتوماتیک با قابلیت تولید موتور با با ظرفیت اسمی 200 عدد قطعه بر ساعت با قابلیت تولید همزمان, این خط که توسط شرکتBALANCE SYSTEM   ایتالیا طراحی و ساخته شده است.

خط تولید جاروبک

خط تولید جاروبک به صورت نیمه اتوماتیک با قابلیت تولید جاروبک با با ظرفیت اسمی 300 عدد قطعه بر ساعت, این خط که توسط شرکت جنرال کب ایتالیا طراحی و توسط شرکتهای ایرانی ساخته شده است.

X